پیگیری سفارشات

(این مدت زمان توسط شرکت ملی پست اعلام میشود و با توجه به شرایط مختلف امکان بیشتر یا کمتر شدن آن وجود دارد)

لیست کدهای رهگیری به صورت آرشیو در پیج زیر قابل دسترسی هست
جهت پیگیری سفارش خود کد رهگیری پستی ۲۴ رقمی خود را در سامانه پست وارد کنید و وضعیت سفارش را مشاهده کنید